Sự kiện FTP tháng 7

Hãy đăng ký tham dự ngay Sự Kiện "Feel The Performance" cùng Honda Ô tô Hưng Yên - Phố Hiến

👉 𝐁𝐚̣𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐥𝐚́𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐱𝐞 𝐨̂ 𝐭𝐨̂ 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭?

👉𝐁𝐚̣𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐥𝐚́𝐢 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐱𝐚̣ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭?

👉𝐁𝐚̣𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠, đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚?

👉𝐁𝐚̣𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 đ𝐚́𝐩 𝐭𝐡𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭?

🔥Hãy đăng ký tham dự ngay Sự Kiện "Feel The Performance" cùng Honda Ô tô Hưng Yên - Phố Hiến

Bên cạnh đó, khách hàng đăng ký tham dự sẽ được:

🎁Những phần quà giá trị và hấp dẫn.

Khuyến mãi ĐẶC BIỆT cho khách hàng đặt cọc ngay sự kiện.

Thời gian: 8𝙝-11𝙝30 𝙣𝙜𝒂̀𝙮 29/07/2023

Địa điểm: 𝘼𝙣𝙝 𝘾𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 - Đ𝒖̛𝒐̛̀𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖 𝙋𝙝𝒖̛𝒐̛̣𝙣𝙜 Đ𝒐̉, 𝙆Đ𝙏 𝙇𝒂̣𝙘 𝙃𝒐̂̀𝙣𝙜 𝙋𝙝𝒖́𝙘, 𝙈𝒚̃ 𝙃𝒂̀𝙤

Cách đăng ký tham gia:

Hotline: 0904 413 888

Hoặc inbox fanpage để đăng ký tham gia