TÂN TRANG XẾ SANG - ĐÓN LIỀN SH

cơ hội trúng ngay HONDA SH từ vòng quay may mắn của Honda

🔥𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐨́𝐧𝐠, 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐨𝐭. 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐒𝐇 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐨̛𝐢!

🎁TÂN TRANG XẾ SANG

CƠ HỘI ĐÓN LIỀN SH

Từ ngày 15.08 đến ngày 15.10, tại Honda Ô tô Hưng Yên - Phố Hiến, khách hàng làm dịch vụ đồng sơn với hóa đơn từ 1.000.000 VND có cơ hội trúng ngay HONDA SH từ vòng quay may mắn.

Liên hệ ngay hotline: 0981.286.228

🏫𝟐88 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐁ạ𝐜𝐡 𝐇ổ - 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐦 𝐒ơ𝐧 - 𝐓𝐏 𝐇ư𝐧𝐠 𝐘ê𝐧

📨𝐡𝐨𝐧𝐝𝐚𝐨𝐭𝐨𝐡𝐮𝐧𝐠𝐲𝐞𝐧𝐩𝐡𝐨𝐡𝐢𝐞𝐧ql@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

https://www.hondaotohungyenphohien.com/

#vongquaymayman #trungHondaSH #myhonda