Đặt cọc hôm nay - Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi lớn mùa Trung thu

ĐÂU CẦN ĐẾN TẾT MỚI ĐOÀN VIÊN!🌝

Cần gì đến Tết mới đi về nhà thăm gia đình. Nhân dịp Tết Đoàn Viên, Trung Thu này bạn hãy cùng tạo bất ngờ cho cả nhà nào!
🥮Ngại gì mà không cùng chiếc xe thân thương về nhà, chở theo ngọt ngào trong từng chiếc bánh, gói trà về cho gia đình!

Cả nhà đang chờ bạn về cùng xế yêu!


Liên hệ ngay
-------------------------------------------------------------
🏫𝟐88 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐁ạ𝐜𝐡 𝐇ổ - 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐦 𝐒ơ𝐧 - 𝐓𝐏 𝐇ư𝐧𝐠 𝐘ê𝐧
📞 𝟎𝟗𝟎𝟒.𝟒𝟏𝟑.𝟖𝟖𝟖
📧𝐡𝐨𝐧𝐝𝐚𝐨𝐭𝐨𝐡𝐮𝐧𝐠𝐲𝐞𝐧𝐩𝐡𝐨𝐡𝐢𝐞𝐧@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦